Методичні рекомендації щодо становлення, розвитку, оновлення виховної системи навчального закладу

Перегляди: 1793

Виховна система - це цілісний організм, що виникає в процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база) і сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного духу школи (за К.Д.Ушинським).

Виховна система кожної школи зорієнтована на конкретні умови, враховує інтереси і потреби реальних дітей і дорослих, тому вона не може бути ідентичною в різних регіонах, навіть у двох сусідніх школах...